HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Detail: Napojení obvodové stěny a stropní konstrukce

V rámci druhého dílu tohoto seriálu představujeme důležité detaily napojování konstrukcí, a vysvětlujeme způsobem praxi blízkým, jak se správně provádějí. Po startu s tématem napojení obvodové stěny na základovou desku, která je jako přechod od masivní konstrukce k dřevěné zvláště citlivá, se v tomto textu věnujeme odbornému provedení mezipodlažního stropu k obvodové stěně. I tady se od vyprojektování a provedení vyžaduje vysoký stupeň pečlivosti, protože právě tato oblast je rozhodující pro kvalitu celé budovy, která má být postavena. 


Napojení obvodové stěny a stropu
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
i Foto: Fermacell

Nedostatky v projektu a v provedení stejně jako neznalost důležitých stavebně konstrukčních souvislostí (funkčních vrstev) staví jinak výhodnou dřevostavbu do špatného světla.  Pečlivé vyprojektování a provedení jsou předpokladem ekonomické, kvalitní a efektivní dřevostavby.

Jsou-li montovány obvodové a vnitřní stěny v přízemí a připojovány k základové desce, mohou být položeny prefabrikované elementy stropu a sešroubovány s obvodovými stěnami přízemí. Následně jsou prefabrikované stěny horního podlaží osazeny na stropní prvky a sešroubovány.

Rozhodujícím parametrem je dodržení vzduchotěsné roviny (funkční vrstvy) mezi obvodovou stěnou a stropní konstrukcí.
Jak se postupuje a na čem přitom záleží, ukážeme dále na příkladu konstrukce a vysvětlíme přitom zásadní principy provádění konstrukcí na bázi dřeva.

Skladba konstrukce stěny

• Obvodová stěna

Náš příklad vychází ze skladby difúzně otevřené obvodové stěny. Zde platí zásada „uvnitř těsněji než venku“ (konstrukce je směrem do exteriéru difúzně otevřená). Toto je docíleno určitou hodnotou sd jednotlivých vrstev.

• Vnitřní opláštění

Jako vnitřní opláštění pro všechny typické konstrukce na bázi dřeva se osvědčily sádrovláknité parobrzdné desky o tloušťce 12,5 mm s hodnotou sd = 3,1 m. Jde o sádrovláknitou desku, na kterou je ve výrobě kašírovaná parobrzdná papírová vrstva. Díky této úpravě se zvýší hodnota difuzního odporu a sníží propustnost pro vodní páry u obvodové konstrukce dřevostavby.

• Nosná a izolační úroveň

Dutina stěny může být izolována různými izolačními materiály, jako jsou například minerální (skelná vlákna, minerální vlákna) nebo obnovitelné izolační materiály (celulóza, dřevovláknitá izolace, len, konopí…).

• Vnější opláštění

Na rozdíl od vnitřního opláštění, které má být, pokud možno navrženo a provedeno tak, aby bylo difúzně uzavřené, se na exteriérové straně používá materiál, který je difúzně otevřený. K tomuto se výborně hodí klasické sádrovláknité desky tl. 12,5 mm s hodnotou sd = 0,16 m. Nízká hodnota sd ukazuje konstrukci otevřenou směrem ven, kterou se vodní pára může bez zábran dostávat z konstrukce, aniž by kondenzovala na studenějších vrstvách stavebního dílu.

Obě vrstvy opláštění, vnitřní a vnější sádrovláknité desky, mohou být kromě toho použity pro statické vyztužení konstrukce dřevostavby (charakteristické hodnoty pevnosti viz ETA 03/0050).

Při použití systému odvětrávané fasády se následně na sádrovláknité desky použije fasádní fólie, jako funkční ochrana proti pronikající vlhkosti a větrotěsnosti. Nakonec se z vnější strany upevní fasáda s odvětrávanou mezerou. Zde může být použita cementovláknitá deska. Další technické informace naleznete v publikaci: Navrhování a provádění dřevostaveb.

Skladba mezipodlažního stropu 

Jakmile stojí všechny venkovní i vnitřní stěny přízemí a jsou připojeny k základové desce, může být započato s montáží nosné části stropu. 

• Nosná část stropu 

Nosná část stropu se skládá z dřevěných staticky nosných trámů a záklopu z desek na bázi dřeva.Na vnější straně je uložen průběžně okrajový stropní trám. Spolu se stropními trámy a záklopem stropu slouží k statickému vyztužení stropní konstrukce. Stropní konstrukci je možno prefabrikovat ve výrobě a tím zefektivnit realizaci dřevostavby.Tímto se také zkracuje doba, po kterou je stavba vystavena povětrnostním vlivům.

Montáž nosné části stropu 

Odborné provedení spoje stropu/stěn rozhoduje nakonec o pozdější kvalitě budovy. Při montáži jsou umisťovány elementy stropu na obvodových stěnách pod nimi ležícího podlaží tak, aby z vnější strany zůstávalo dostatek místa pro zaizolování obvodového krajního trámu (tepelné mosty). Upevnění se provádí vruty.

Ve výrobě se připraví přesahy fólie (např. PE-fólie s hodnotou sd > 3 m), které jsou vedeny zdola nahoru kolem stropní konstrukce, zajišťují vzduchotěsnost v přechodu k záklopu stropu. Minimalizace konstrukčních tepelných mostů se řeší izolací tl. 60 až 80 mm obvodového krajního trámu. Oblast se po montáži horních obvodových stěn uzavře.

Skladba stropu (interiér)

Jakmile jsou veškeré obvodové a vnitřní stěny horního podlaží a také střecha/(střešní elementy) namontovány, následuje montáž skladby podlahové konstrukce. U těchto prací by měly být povětrnostní vlivy už zcela vyloučeny.

• Nosná část stropu zdola

Izolace stropu, zde znázorněna skelnou vlnou, zlepšuje ochranu proti hluku a zajišťuje celkově pohodu bydlení. Další asi 500 mm široká izolace kompletního průřezu stropu v okrajové zóně přerušuje akustické boční cesty. Jakmile je izolace uložena, následuje montáž nosné konstrukce a opláštění, např. sádrovláknité desky. Alternativní spodní konstrukcí jsou akustické profily, které zlepšují až o 16 dB (dle skladby) akustiku celé stropní konstrukce.

• Nosná část stropu shora 

Budování horní podlahy začíná izolační mezivrstvou, která je znázorněna jako 60 mm silná izolace (např. dřevovláknitá deska). Tato úroveň by měla pojmout instalace, jako elektrické rozvody, sanitární instalace nebo také větrací kanály. Větší kanalizační potrubí jsou naproti tomu lépe uložena v dutině stropu resp. v instalačních stěnách. Okrajová izolační páska slouží k akustickému oddělení stropní konstrukce od stěn. Následně se provádí podlaha, zde jsou vhodné např. suché sádrovláknité podlahové prvky. 

„Akustický tip“

Další technická protihluková optimalizace konstrukce je možná, jestliže místo izolace z 60 mm dřevovláknité desky je použit voštinový akustický systém, který se skládá z papírové voštiny a voštinového zásypu. Tento systém přitíží stropní konstrukci a zlepší její akustické parametry (kročejové a vzduchová neprůzvučnost). Další informace najdete v publikace: Podlahové systémy fermacell – Plánování a zpracování.

 Podělte se v diskuzi o své zkušenosti i vy.

P.S. Navštivte veletrh vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřící, regulační, sanitární a ekologické techniky, který se uskuteční 5. – 8. března 2024 v Praze. Volnou vstupenku zdarma si můžete stáhnout na tomto odkazu.


Vydáno dne:
29.09.2017

Photocredit: Fermacell

1

Dřevostavba promyšlená do nejmenšího detailu

Panelové dřevostavby jsou velmi praktické a oblíbené svou rychlostí výstavby. Zajímá vás, jak se v takových domech skutečně žije? Přečtěte si rozhovor s majitelem... Číst více →Detail: Napojení obvodové stěny na základovou desku

Stavíte dřevostavbu a řešíte napojení obvodové stěny na základovou desku? Pokud si nejste jistí, jak na to nezoufejte a přečtěte si doporučení odborníků... Číst více →Video: Dřevěný spoj ve tvaru vycházejícího slunce

Tradiční japonský tesařský spoj, kterému se přezdívá „Sunrise“ neboli Východ slunce. Jeho tvar připomíná sluneční paprsky, ale také je velice složitý. Podívejte se na tento krásný tesařský spoj ve videu... Číst více →Vždy si chtěli postavit víkendový dům na horách. Jak to dopadlo?

Přečtěte si příběh a zkušenosti lidí, kteří toužili po víkendovém domě v horách. Rozhodli se nerekonstruovat starý dům, ale postavit si úplně nový. Postavit si dům v CHKO nemusí být takový problém! Přečtěte si, jak na to... Číst více →Stropní konstrukce ze dřeva: Jak správně vypočítat průřez stropních trámů?

Při návrhu stavby je nutné také pamatovat na stropní nosníky, které využijeme jako nosnou konstrukci pro patrový dům. Jak správně spočítat rozměry stropních nosníků?.. Číst více →Banální chyby způsobují úniky tepla a zatékání do konstrukce

Předejděte zatékání, promrzání, prochladnutí a vzniku tepelných mostů ve vaší konstrukci. Zaměřte se na tyto skryté detaily... Číst více →Některé stropy jsou tikající časovaná bomba. Málokdo si uvědomuje rizika

Jak zavčas předejít nebezpečnému a finančně náročnému zhroucení stropní konstrukce?.. Číst více →