HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Montáž dřevostavby: Rodinný dům s provětrávanou dřevěnou fasádou – postup krok za krokem

V našem dalším putování po zajímavých dřevostavbách z celého světa jsme naposledy zakotvili v irském městečku Cloughjordan, kde se nachází patrová dřevostavba s pultovou střechou a provětrávanou fasádou z dřevěného obkladu. V rámci této návštěvy jsme se blíže zaměřili na jednotlivé etapy montáže a výstavby dřevostavby včetně založení stavby a postupu montáže jednotlivých stěn.


montované dřevostavby - rodinný dům s provětrávanou dřevěnou fasádou
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
ⓘ Foto: Finn Mac Ginty (Flickr CC by 2.0)

Příprava a základová konstrukce dřevostavby

U každé stavby, kde je základová konstrukce řešena systémem betonáže do základových pasů, je vždy nutné statické posouzení. To vychází z konkrétní lokality pozemku a znalosti složení základové půdy v hloubce potřebné pro založení stavby. U naší popisované stavby se provedlo sejmutí vrchní vrstvy zeminy (tzv. ornice).

Fotogalerie:

ⓘ Foto: Finn Mac Ginty (Flickr CC by 2.0)

Tato úrodná zemina se uskladnila v blízkosti stavebního pozemku a majitel ji využije k úpravě terénu kolem budoucího domu. Následně se provedlo vyměření umístění budoucích základů a pomocí mini bagru se vykopaly jednotlivé rýhy pro základové pasy. Vyhloubené rýhy se začistily a vybraly se zbytky zeminy. Poté byla položena do jednotlivých rýh ocelová výztuž v podobě prutů z čtvercové sítě. Pak již následovalo zabetonování roznášecích pasů. Na takto připravené pasy se pokračovalo osazováním betonových tvárnic, jejichž rozmístění udává budoucí polohu nosných stěn dřevostavby.

V další etapě byla položena splašková kanalizace z KG trubek. V některých případech bylo nutné nachystat prostup přes betonové tvárnice. Mezi základové pasy se rozprostřelo kamenivo, které se zhutnilo, a byl tak vytvořen podklad pro základovou desku. Po jejím vylití betonem bylo potřeba desku dostatečně zhutnit a následně ji ošetřovat kropením vody. Na celý proces přípravy a montáže dřevostavby se podívejte blíže v naší fotogalerii.

Hrubá konstrukce dřevostavby

Přízemí

Po vyzrání základové konstrukce se kolem budoucí stavby namontovalo pomocné lešení do výšky budoucí stavby. Další den byly přivezeny stěnové panely rodinného domu. Ty byly z nákladního automobilu pomocí jeřábu přepraveny k základové desce a posazeny na dřevěné prokladky. To bylo nezbytné udělat, aby nedošlo ke zvětšení vlhkosti dřevěných částí stěn od mokrého terénu kolem stavby. Dolní pásnice stěnových panelů byly již z výroby ošetřeny ochranným (černým) nátěrem proti vnikání vlhkosti do dřeva z prostředí základové desky.

Po vztyčení jednotlivých stěn bylo nutné tyto panely přikotvit k základové desce pomocí závitových tyčí. Mezi sebou jsou stěny v rozích a ve spojení v délce propojeny konstrukčními vruty. Obvodové stěny jsou z venkovní strany opláštěny OSB deskami. Vnitřní stěny na stavbu přijely jako dřevěné rámy s vodorovnými výztužnými hranoly, které jsou vloženy mezi jednotlivými sloupky asi v polovině jejich výšky. Jednotlivé stěny jsou mezi sebou převázány dřevěnými hranoly (tzv. věnci). Stropní nosníky jsou na této stavbě použity kombinované z dřevěných hranolů a OSB desek pod označením I-OSB. Jedná se o nosník, který má spodní a vrchní hranolek, do kterých jsou vloženy pásy OSB desky. Spojení těchto prvků je zabezpečeno pomocí vysokopevnostního lepidla.

Horní patro

Stropní nosníky jsou zaklopeny OSB deskami, které je nutné kotvit po vzdálenosti definované v montážní dokumentaci stavby. Další montážní práce spočívaly v osazení obvodových a vnitřních stěn v patře. Tyto stěny byly již přizpůsobeny tvaru pultové střechy. Vnitřní stěny v patře, obdobně jako vnitřní stěny v přízemí, mají mezi sloupky vodorovné rozpěry, které z pohledu statiky dočasně zajišťují stabilitu stěny do doby, než budou opláštěny OSB deskami. Nosné stěny mají nad dveřními a okenními otvory dřevěné překlady. Vnitřní stěny také společně s obvodovými zajišťují stabilitu celé konstrukce dřevostavby. Následně po osazení všech stěn proběhla montáž vazby krovu.

Provětrávaná fasáda dřevostavby

Rodinný dům má celou fasádu, na kterou narazíte v naší fotogalerii, řešenou jako provětrávanou fasádu s dřevěným obkladem. Na konstrukci stěn se přikotvila difúzní černá fólie. Následovalo přivrutování svislého a vodorovného roštu z dřevěných latí. Svislý rošt tvoří provětrávanou mezeru, kterou může proudit vzduch po celé výšce domu. Vodorovný rošt je pak podklad pro svislý dřevěný obklad. Poslední vrstvou je svisle umístěný dřevěný obklad, který svým nepravidelným zbarvením tvoří nepřehlédnutelnou dominantu celého domu. Jednotlivé profily obkladu bylo nutné při montáži zaříznout ve sklonu pultové střechy. Řemeslníci si museli poradit s detaily provedení obkladu nejen u oken, ale také u římsy střechy.

  Dřevostavitel doporučuje:

Interiérové a dokončovací práce

Interiér stavby je obložen sádrokartonovými deskami kotvenými do dřevěného vodorovného roštu. Vnitřní schodiště je řešené z dřevěné konstrukce. Jednotlivé přířezy sádrokartonových desek v patře, obdobně jako u obkladu fasády, bylo nutné zaříznout pod úhlem střechy. Na stavbu v exteriéru navazuje také nová pergola založená na dřevěných sloupcích, které vynáší pozednici a krokve. Ty jsou na druhé straně kotveny do obvodových stěn domu. Krytina je zde použita průsvitná v podobě polykarbonátových desek.


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Autor:
Ing. Marek Kuchař

Vydáno dne:
14.02.2022

Photocredit: Finn Mac Ginty (Flickr CC by 2.0)

1

Mohlo by Vás zajímat:

NOVINKY E-MAILEM ZDARMA

Jednou měsíčně dostanete výběr Novinek ze světa dřevostaveb.

E-MAIL
POŠLETE MI JE