HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Pronájem bytu na černo se nemusí vyplatit. Padají i statisícové pokuty

Nemovitost ve formě bytové jednotky, chaty nebo rodinného domu, který není z části využíván, vlastní velké množství lidí. A protože by byla škoda, aby nevyužitá nemovitost ležela ladem, je samozřejmé a rozumné někomu ji pronajmout. Jak se však ukazuje, v mnoha případech je pronájem realizován tzv. na černo, tedy bez smlouvy, daňového přiznání a odvedení patřičné daně. Lidé si však neuvědomují a často ani neznají závažnost rizik, která se s takovým přístupem pojí.


Pronájem bytu na černo se nemusí vyplatit
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
i Foto: Václav H. (se souhlasem)

Co je doma, to se počítá

Nejčastějším důvodem, proč se nemovitost pronajímá bez smlouvy, je jednoduše snaha vyhnout se odvodu patřičné daně z pronájmu nemovitosti. To je však také první věc, která je v hledáčku místně příslušného finančního úřadu, jenž je připraven si na takové delikventy posvítit. Představa, že kvůli pár neodvedeným tisícovkám mi nehrozí žádné riziko, je postavena na právní neznalosti. Jak ukazují zkušenosti z praxe, tam, kde si finanční úřad na majitele, kteří pronajímají na černo, došlápl, se jednalo mnohdy o pokuty velmi nečekaných rozměrů.

Pronajímám blízkému kamarádovi, nic mi nehrozí

Další mylnou představou, na kterou již dojelo mnoho majitelů nemovitostí, je představa, že pokud se s nájemníkem dobře znám a jsme přátelé, nehrozí riziko, že by mohlo někdy dojít reálně k jakýmkoli problémům s úřady. Opak je pravdou. I když můžeme zcela vyloučit situaci, kdy by se měly vztahy s nájemníkem pokazit a ten by nás mohl v danou chvíli začít vydírat, je zde ještě jiný aspekt. A tím jsou sousedi. Jak se ukazuje, právě sousedi jsou obvykle nejčastějším spouštěčem problémů. Jinými slovy těmi, kdo jsou autory udání na černý pronájem.

🔴 Nejvíc lidí právě čte:

Skutečnou cenu nemovitosti lze zdarma zjistit pomocí chytré aplikace

Se sousedy máme dobrý vztah

Stejně tak představa, že dobré vztahy s okolím jsou garancí, že nic nehrozí, se v praxi ukazuje jako zcela mylná. V mnoha případech stačí pouze jedno selhání nájemníka ve formě porušení nočního klidu či jakýkoli jiný přešlap vůči ostatním obyvatelům domu. Kdo byl autorem udání, se obvykle ani nedozvíme a překvapivě se může jednat i o někoho, do koho bychom to skutečně neřekli. Zkrátka, povaha některých lidí je těžko pochopitelná a jak ukazuje statistika, skoro v každém domě se nachází někdo, kdo může v tomto směru být skrytým rizikem.

Než složité papírování, to raději na černo nebo vůbec

Další motivací, proč mnozí majitelé pronajímají na černo, je nechuť podstupovat povinnost jakéhokoli papírování, tedy zejména sepsání smlouvy tak, aby byla právně korektní. A dále pak pravidelné podávání daňového přiznání. Nutno uznat, že jistou dávku práce tyto úkony skutečně vyžadují. Pokud se však rozhodneme svou nemovitost komerčně pronajímat, a tedy inkasovat peníze, pak se jednoduše povinnosti uvádět své příjmy v daňovém přiznání nevyhneme. V opačném případě se může jednat o krácení daně, což není situace, kterou by šlo brát na lehkou váhu.

Sleva na dani ze skutečných výdajů a odpisů ceny nemovitosti

Mnoho lidí, kteří pronajímají nemovitosti na černo, ani neví o možnostech slevy na dani, a to buď paušálem z celkových příjmů z pronájmu a nebo skutečnými náklady. Zajímavostí zde je, že do nákladů lze zahrnout i odpisy dané nemovitosti. S ohledem na cenu nemovitosti a dobu jejího odpisování se pak může jednat o poměrně vysokou částku, která významně zkompenzuje oficiální přiznávané příjmy. Výsledkem pak je, že odvod daně je skutečně pouze symbolický. Přecházíme však v tu chvíli do legální roviny a nehrozí nám žádné postihy.

Můžou si na vás posvítit i několik let poté

I když se domníváte, že co bylo, to bylo, z hlediska daňových povinností to neplatí. Finanční úřad může vyměřit pokuty za černý pronájem i zpětně. Čím déle tedy tuto aktivitu provádíte, tím více se dostáváte do hloubi potenciálních problémů. Ve chvíli, kdy situace praskne, se pak vše sečte a problémy, které nastanou, mohou být takřka likvidační. Vždy je tedy dobré s touto aktivitou přestat zavčas a nenabalovat na sebe další potenciální rizika.

Obálková metoda a pravidelné platby přímo na účet

Někteří majitelé provozující černý pronájem si nechávají peníze od nájemníků platit v hotovosti tzv. v obálce. To je poměrně častá situace. Vzhledem k vývoji platebních možností a přechodu na bezhotovostní platební styk se však stále častěji výplata provádí bezhotovostně, tedy převodem na účet. Na tomto místě je nutné potenciální černé pronajímatele důrazně upozornit, že veškeré transakce na jejich běžném účtu se mohou stát posléze cílem inspekce příslušného finančního úřadu. Stávají se tedy jakýmsi trvalým důkazem o tom, že majitel od nájemníka inkasoval pravidelně tu či onu sumu. Pokud k těmto příjmům nebude majitel schopen doložit smlouvu a zejména pak řádná daňová přiznání, může se dostat do velkých problémů.

Rizika spojená s pojistnou událostí

Věc, která se ne každému majiteli vybaví na mysl, ale která přitom může sehrát zásadní roli, je pojistné plnění v případě vzniklé škody (typicky například vytopení sousedů atp.). Majitel si na jednu stranu platí drahé pojištění nemovitosti, na druhou stranu si ale neuvědomuje, že ubytováním černého nájemníka toto pojištění přestává platit. V případě, že škodu způsobí nájemník, který nebyl ubytován legálně, nevztahuje se na ni pojistné krytí.

Černý pronájem jako životní styl

Jak ukazují zkušenosti na trhu s pronájmem, nejsou nabídky černého pronájmu nic neobvyklého. Mnozí majitelé se nezdráhají zcela „na drzo“ nabízet svůj pronájem tímto způsobem veřejně, formou inzerátů a cizím lidem. Komplikace pak nastane i ve chvíli, kdy například nájemníci chtějí požádat stát o příspěvek na bydlení. Aby jej mohli dostat, musí doložit svůj požadavek platnou nájemní smlouvou. Jenže tu nemají, pokud ji s nimi majitel nemovitosti neuzavřel. Výsledek je nasnadě. Nájemníci, kteří žádají o danou podporu, nepřímo a neúmyslně formou této žádosti naznačí úřadu, že na daném místě se děje něco nekalého a bylo by vhodné provést kontrolu. Ačkoli to není pravidlem, riziko zcela jistě nelze podceňovat.

Jak se situací naložit a nepřijít přitom o zisky

Ačkoli se černý pronájem na první pohled jeví jako jednoduchá a nejlepší cesta, jak si přilepšit a vyhnout se složitému papírování, obvykle tomu tak bývá jen po určitou dobu. Ve chvíli, kdy se vyskytnou první potíže, které jsme si představili v tomto článku, začíná pro majitele nemovitosti období nervozity a nepříjemností. To pak mnohdy končí i problémem se zákonem a udělením pokuty. Nájemní smlouvu lze přitom uzavřít velmi snadno. Na internetu lze nalézt vzor nájemní smlouvy, který stačí pouze upravit podle vlastních potřeb, vytisknout a s nájemníkem podepsat. Stejně tak daňové přiznání už není nic tak složitého, jak známe z minulosti. Lze jej podat online a stát poskytuje k jeho jednoduchému vyplnění i interaktivní kalkulačku, do které stačí jen zadat příjmy z pronájmu a složité vyplnění formulářů se provede automaticky. Vše pak lze odeslat datovou schránkou, kterou je vhodné mít aktivní tak jako tak, neboť přináší svým uživatelům nespočet výhod.

Češi přeplácí desítky tisíc ročně na složenkách. Stát přitom nabízí řešení, které ale málokdo využívá

Patříte-li mezi majitele, kteří svou nemovitost pronajímají na černo, ať už z důvodu snahy vyhnout se dani a nebo kvůli složitému papírování, vězte, že teď je ta pravá doba svou činnost zlegalizovat.

Vydáno dne:
20.06.2024

Photocredit: Václav H. (se souhlasem)

0

Sousedovo grilování na balkoně mě přivádí k šílenství. Mohu se nějak bránit?
Čtenářka Kateřina nás kontaktovala s prosbou ohledně řešení sousedského sporu, které se týká grilování. Jaké se v takové situaci bránit?

Stavět na černo se v Česku často vyplácí. Úřady jsou proti tomu takřka bezmocné
Rozhodnete-li se pro stavbu či rekonstrukci, ke které je vyžadováno povolení stavebního úřadu, je potřeba splnit celou řadu povinností.

Zakázat nájemníkovi kouření ani chov zvířat majitel nesmí
Domy a bytové jednotky, ve kterých bydlí silní kuřáci nebo vášniví chovatelé domácích zvířat (typicky koček), mají jedno poměrně známé specifikum.

Odmítnout pronájem nemovitosti může majitele přijít draho
Vlastnictví nemovitosti má v Česku velkou tradici a skoro každý buď nějakou vlastí nebo má zájem v budoucnu pořídit.

Běhá váš pes na cizí pozemek a v noci štěká? Hrozí vám soud a pokuta až 100 tisíc
Pro mnohé se jedná o člena rodiny, může však také narušit sousedské vztahy. V takovém případě někdy dochází i k volání policie, podání žaloby nebo udělení vysokých pokut.

Sousedské spory začaly drobnou krádeží ovoce. Skončily udáním a pokutou
Spor se sousedem vám může znechutit celé bydlení a doslova vzít klidný spánek. O čem všem se můžete se sousedem hádat, kam až to může dojít a na čí straně je zákon?

Kristýna mazaně využívá příspěvek na bydlení. Žije tak v centru města skoro zdarma
Pravděpodobně v jakékoliv společnosti se najdou jedinci, kteří se snaží všechny systémy dokonale využít. Své by o tom mohla vyprávět Kristýna, která díky těmto praktikám bydlí v luxusním bytě za necelé tři tisíce.

Nájemník si k vám může v tichosti zapsat trvalý pobyt. Jednoho dne pak přijde exekutor
Pronajímáte nemovitost, máte na to s nájemníkem uzavřenou smlouvu a nájemník vám pravidelně platí. Myslíte si, že je tedy vše, jak má být, a nic vám nehrozí.

Dostanou se vám do domu, znepříjemní život a poté vás vystrnadí. Praktiky spekulantů se neustále stupňují
Že by vás z vašeho domu nikdo nedostal ani za nic? Pro někoho by tohle tvrzení mohla být solidní výzva. Existují totiž profesionálové, kteří se tímto živí a mají páky, jak vás z vlastního domu pomalu vystrnadit.

Podle novely zákona vás může majitel bytu snadno vystěhovat. Do 15 dnů budete muset nemovitost vyklidit
Vztah mezi pronajímatelem a nájemcem je občas problematický. Každá strana má pocit, že ta druhá má mnohem větší práva. Ta se však mají v dohledné době upravovat a nájemní vztah tak čekají změny.