HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Podle novely zákona vás může majitel bytu snadno vystěhovat. Do 15 dnů budete muset nemovitost vyklidit

Vztah mezi pronajímatelem a nájemcem je občas problematický. Nájemce, který se zpočátku zdál naprosto ideální, může po čase majitele nemovitosti pěkně překvapit. A to ne zrovna v pozitivním slova smyslu. Někteří pronajímatelé naopak dělají vše pro to, aby nájemníkovi bydlení v bytě znepříjemnili. Každá strana má navíc občas pocit, že ta druhá má mnohem větší práva. Ta se však mají v dohledné době upravovat. V červnu tohoto roku totiž vláda schválila novelu zákona, která do nájemního vztahu zasáhne.


Novela zákona dává pronajímatelům do rukou nový trumf
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
i Foto: Tereza Š. (se souhlasem)

V nájemním vztahu proběhnou změny

Mezi nájemcem a pronajímatelem bytu panují určitá pravidla. Ať už taková, která vymezí zákon, nebo ta, která si mezi sebou stanoví obě strany společnou dohodou. Mezi ně patří například dohodnutá výše nájemného a kauce, výpovědní lhůta a podobně. Tyto věci jsou většině lidem dobře známy a nejedná se o nic nového. 12. června 2024 však vláda na návrh ministra spravedlnosti schválila změnu zákona. A s tou přichází do hry nový trumf pro pronajímatele nemovitostí.

Kladete si otázku, zda Češi bydlí častěji v nájmu nebo ve svém, a jaká je obecně v naší zemi situace s pronájmy? Připravili jsme pro vás užitečný přehled v galerii.

Novela hraje ve prospěch pronajímatele

Díky změně zákona, kterou schválila vláda na svém jednání, mohou pronajímatelé snadněji vystěhovat svého nájemce, který je problémový. To znamená takového, který dlouhodobě neplatí nájem nebo se chová nepřípustně. Cílem návrhu je tedy ochrana slušných pronajímatelů před méně slušnými nájemci nemovitostí, kteří nerespektují uplynutí nájemní doby, nemovitosti užívají dále a zdráhají se ji opustit. Tato novela je součástí balíčku k podpoře bydlení a měla by začít platit od července 2025.

Rychlejší jednání umožní takzvaný rozkaz k vyklizení, díky kterému bude zkráceno a zjednodušeno řízení před soudem. To by mělo vést k ochraně vlastnických práv pronajímatelů, a především k možnosti rychlého řešení.

Nájemník si k vám může v tichosti zapsat trvalý pobyt. Jednoho dne pak přijde exekutor

Doposud byl vlastník nemovitosti bezmocný

Díky změně zákona tak vznikne nový nástroj v občanském soudním řádu, tedy již zmíněný rozkaz k vyklizení. Ten může pronajímatel využít tehdy, pokud nájemce nadále neoprávněně využívá nemovitost. Toto nařízení usnadní pronajímatelům získat zpět nemovitost od bývalých nájemců, nicméně platí to pouze po ukončení nájemního vztahu.

S novinkou přišlo ministerstvo spravedlnosti, které popisovalo dosavadní možnosti pronajímatele jako neúčinné a pomalé. Průměrná délka řízení ve věci vyklizení nemovitosti totiž činí v současnosti skoro jeden rok. Vlastníci nemovitostí tak mají obavu svůj byt nebo dům vůbec pronajímat, jelikož je děsí to, že by se špatného nájemníka rok nezbavili. To ještě víc prohlubuje krizi bydlení, se kterou se Česko v poslední době potýká. Změna zákona by tak měla dosavadní poměry narovnat a dát pronajímateli větší možnost o svém majetku rozhodovat.

🔴 Nejvíc lidí právě čte:

Nejčastější chyby, kterých se Češi dopouští při instalaci fotovoltaiky. Často končí fatálně

Na vystěhování máte 15 dní

Aby bylo možné podat rozkaz k vyklizení, musí pronajímatel doložit, že je skutečným vlastníkem nemovitosti. Kromě toho musí být jasné, že nemá bývalý nájemce k užívání bytu či domu žádný právní důvod, tedy musí být doloženo, že nájemní vztah již zanikl. Pronajímatel také musí dodat písemné důkazy pro uplatnění příslušného výpovědního důvodu – například výpisy z bankovního účtu, zaslané výzvy k plnění a podobně. V neposlední řadě musí pronajímatel písemně vyzvat bývalého nájemce k vyklizení. Tuto výzvu musí majitel nemovitosti zaslat bývalému nájemci nejméně 14 dnů před podáním žaloby soudu.

V případě, že soud důkazy uzná, může vydat rozkaz k vyklizení. V něm bývalému nájemníkovi uloží, aby do 15 dnů od doručení vyklidil byt nebo dům a zaplatil náklady řízení. Další variantou je, že nájemce do 15 dnů podá u soudu takzvaný odpor, tedy vyjádří svůj nesouhlas s rozsudkem. V takovém případě bude řízení pokračovat a nájemce se bude snažit dokázat, že nemovitost užíval oprávněně.

Vydáno dne:
02.07.2024

Photocredit: Tereza Š. (se souhlasem)

1

Nájemníci mohou na inflaci vydělat
Ač to zní neuvěřitelně, současný ekonomický vývoj a zejména prudké zvýšení míry inflace v České republice může některým z nás přinést značné výhody. Je však důležité znát dvě základní věci. Zaprvé pochopit, jak vlastně inflace funguje a jaké vedlejší jevy spouští. A za druhé si umět svou situaci správně propočítat.

Nová pravidla pro hypotéky dopadnou i na současné dlužníky. Předčasné splacení se prodraží
Sotva se začala situace ohledně drahého bydlení trochu zklidňovat, je tady novela zákona, kvůli které se předčasné splacení hypotéky pěkně prodraží.

Zakázat nájemníkovi kouření ani chov zvířat majitel nesmí
Domy a bytové jednotky, ve kterých bydlí silní kuřáci nebo vášniví chovatelé domácích zvířat (typicky koček), mají jedno poměrně známé specifikum.

Odmítnout pronájem nemovitosti může majitele přijít draho
Vlastnictví nemovitosti má v Česku velkou tradici a skoro každý buď nějakou vlastí nebo má zájem v budoucnu pořídit.

Běhá váš pes na cizí pozemek a v noci štěká? Hrozí vám soud a pokuta až 100 tisíc
Pro mnohé se jedná o člena rodiny, může však také narušit sousedské vztahy. V takovém případě někdy dochází i k volání policie, podání žaloby nebo udělení vysokých pokut.

Stavební povolení výrazně zdraží již v červenci. Někde i třicetinásobně
Poplatek za stavební povolení vzroste v některých případech až třicetinásobně. Vyhnout se platbě deseti tisíc za povolení ještě jde, ale času už moc nezbývá.

Pronájem bytu na černo se nemusí vyplatit. Padají i statisícové pokuty
Nemovitost ve formě bytové jednotky, chaty nebo rodinného domu, který není z části využíván, vlastní velké množství lidí.

Daň z nemovitosti ještě více vzroste. Vlastnit dům či byt se značně prodraží
Asi každý, kdo vlastní nějakou nemovitost, byl při pohledu na letošní vyúčtování poněkud zaskočen. Daň z nemovitosti totiž vzrostla průměrně na dvojnásobek.

Dostanou se vám do domu, znepříjemní život a poté vás vystrnadí. Praktiky spekulantů se neustále stupňují
Že by vás z vašeho domu nikdo nedostal ani za nic? Pro někoho by tohle tvrzení mohla být solidní výzva. Existují totiž profesionálové, kteří se tímto živí a mají páky, jak vás z vlastního domu pomalu vystrnadit.

Daň z nemovitosti se zřejmě sníží, avšak jen vybrané skupině majitelů
Zvýšení daně z nemovitosti rezonuje ve společnosti a v některých regionech vedlo až k projevům nespokojenosti místních obyvatel.