HLEDEJ
Přihlásit se HOBBY PROFI DŘEVOSTAVBY APLIKACE FIRMY VYBAVENÍ

Vyhoví roubenka současným požadavkům na bydlení?

Roubenky jsou nedílnou součástí odkazu, který nám zanechali naši předkové. Dřevo v té době představovalo snadno dostupnou surovinu pro výrobu dřevostaveb, a to výhradně technologií roubení, než se začaly vydávat předpisy, které regulovaly výstavbu. Jaká je situace dnes se dozvíte v našem článku.


Roubená stavba
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
ⓘ Foto: Ing. Kristina Nešporová

První stavební předpisy vznikaly ze dvou hlavních důvodů. Tím prvním byla určitá regulace výstavby, kterým by se stavebníkovi roubenky zamezilo poškodit majetková práva souseda či obce. Druhým důvodem bylo snížení rizika vypuknutí požáru, který mohl zničit velký rozsah zástavby. Zatímco první příčina je poměrně dobře pochopitelná, protože se nařízení týkala nejen roubených staveb, ale všech druhů konstrukčních systému a prakticky se dochovala dodnes. Požární závadnost se postupně eliminovala konstrukční ochranou a novými stavebními materiály.

Fotogalerie:

ⓘ Foto: Ing. Kristina Nešporová, Archiv redakce (100 dřevostaveb)

Příčiny vzniku požáru nejen roubených staveb

Příčiny vzniku požáru přitom v minulosti představovaly z větší části úmyslné založení při vojenských manévrech. Bylo tomu tak překvapivě i v klidnějších dobách, kdy byla v podstatě podezírána každá cizí osoba ze žhářství. 

Samozřejmě zde hrál svou roli i faktor náhody, který nelze předem předvídat. Požáry bez úmyslného založení spočívaly v neopatrnosti při manipulaci s ohněm (svítilny apod.), nebo vznikaly z důvodu závady na topeništích a komínech. Řada požárních řádů pamatovala i na činnosti, které s přímým působením ohně nesouvisí, jako například proces výroby másla apod.

TIP: Podívejte se do projektů na roubenky na klíč.

První požární předpisy dřevostaveb

První požární řády pochází ze 16. století a měly nejprve jen organizační charakter, aby bylo zabráněno zmatkům při vypuknutí požáru. Postupně se začátkem 17. století přidávaly body související nejprve s úpravou komínů a topenišť a postupně i s definováním konstrukčního materiálu dřevostaveb, a to nejprve ve městech a následně i na vesnici.

V druhé polovině 18. století v rámci tereziánských reforem byly postupně vydané rozšiřující zákazy pro výstavbu dřevostaveb až po absolutní zákaz výstavby (tzv. dvorský dekret, 1816). Nařízení se dále rozšiřovala i na došky, šindele a lomenice, takže dřevo se tak postupně ze stavitelství vytěsňovalo. V některých oblastech byla znát snaha o opatření výjimek z tohoto nařízení, kvůli horší dostupnosti jiných materiálů, ale jejich schválení se málokdy shledalo s úspěchem. Jako potrestání za porušení zákazu byl stanoven peněžitý trest a demolice dřevostavby do roka a do dne. Případy nařízené demolice dřevostaveb byly ojedinělé, ale i tuto variantu lze doložit.

Právě v tomto období ustal rozkvět výstavby těch nejkrásnějších roubenek. I dnes si lze všimnout, že řada dochovaných roubenek je obílená vápenným nátěrem, nebo i omítnutá hliněnou směsí (tzv. kožich). Tyto opatření měly na první pohled zakrýt fakt, že se jedná o dřevostavby a představovaly i určitou ochranu před vznikem požáru.

Prohlédněte si tradiční i moderní roubenky v naší fotogalerii.

První stavební řády a další zákony

Situace se zákazem výstavby dřevostaveb se postupně zklidnila a postupně se roubenky povolovaly nejprve v horských oblastech a postupně i na vesnicích (1864 – Stavební řád pro Čechy, 1869 – Stavební řád pro Moravu).  V polovině 20. století následovaly první zákony o územním plánování a výstavbě obcí a v roce 1964 i počátek vývoje tepelně technických norem, které předepisovaly hodnoty tepelného odporu. Předepsaná hodnota tepelného odporu pro vnější stěny k = 1,45 W/m2×K.

Současný stav legislativy srubů a roubenek

Zákony i normy se postupně doplňovaly a novelizovaly až do současné podoby.

Každá nová stavba se navrhuje v souladu se stavebním zákonem 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a dále v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, která může odkazovat na normové hodnoty, které se pak stávají závazné.

Z hlediska požadavků na tepelnou ochranu budov je závazná norma ČSN 73 0540-2, která definuje hodnotu součinitele prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce a zároveň i průměrnou hodnotu pro budovu jako celek. Norma říká, že oba požadavky musí být splněny současně, pokud není výjimečně připuštěno jinak, což dává určitý prostor pro jednání se stavebním úřadem.  Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla pro roubené stěny je 0,3 W/m?×K a doporučenou hodnotu je 0,2 W/m?×K.

Při výpočtu součinitele prostupu tepla se vždy snažíme o co nejnižší číslo a samotný výpočet pak vychází z podílu součinitele tepelné vodivosti daného materiálu a tepelného odporu.

Na konstrukci roubenek jsou tedy v dnešní době kladeny jiné požadavky než v minulosti a tradiční roubená stěna z jednoho kusu masivního trámu nesplňuje požadavky na součinitel prostupu tepla dle platných norem. Proto vznikají nové konstrukční systémy roubených staveb, které jsou doplněny o tepelnou izolaci.

Záleží tedy na přístupu stavebního úřadu, jestli stavbu povolí na základě průměrné hodnoty pro budovu jako celek, případně podle zařazení do kategorie podle energetické náročnosti budovy. Rovněž je vhodné vědět, že pokud je roubenka určena pouze pro dočasné bydlení nebo individuální rekreaci, tak jsou na ni kladeny menší nároky než na roubenky trvale obyvatelné.

Oblasti výstavby se zvláštní ochranou území

Některá území mohou podléhat zvláštním doporučením pro výstavbu, nebo vyžadovat schválení návrhu na památkovém ústavu. Obecně se dá říct, že větší množství a ucelený výskyt dochovaných roubených staveb se nachází právě ve zvláště chráněných oblastech. Je tedy znát určitý stupeň ochrany a regulace a je potřeba si informace o pozemku zjistit předem na stavebním úřadu.

Při výstavbě vždy docházelo k prosazování nových technologických postupů, konstrukcí či materiálů. Tyto změny nebyly jen nařízením různých vyhlášek a zákonů, ale i rozhodnutím investora, architekta či projektanta. Dnes je přeci jen nemyslitelné trvalé bydlení například bez rozvodů elektrické sítě, hygienického zázemí, nebo topení a je jen otázkou kam tento vývoj povede dále.

P.S. Řešíte stavbu, bydlení či vybavení? Navštivte Stavební veletrh ONLINE, který se uskuteční 21. – 23. ledna 2022. Veletrh přinese množství inspirace, živých přednášek, konzultací s odborníky i slevové vouchery. Vstupenku si lze stáhnout ZDARMA již nyní. Počet vstupenek je limitován.Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Autor:
Ing. Kristina Nešporová
Redaktorka portálu

Vydáno dne:
07.06.2017

Photocredit: Ing. Kristina Nešporová

16

Mohlo by Vás zajímat:

NOVINKY E-MAILEM ZDARMA

Jednou měsíčně dostanete výběr Novinek ze světa dřevostaveb.

E-MAIL
POŠLETE MI JE