HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Vyhoví roubenka současným požadavkům na bydlení?

Roubenky jsou nedílnou součástí odkazu, který nám zanechali naši předkové. Dřevo v té době představovalo snadno dostupnou surovinu pro výrobu dřevostaveb, a to výhradně technologií roubení, než se začaly vydávat předpisy, které regulovaly výstavbu. Jaká je situace dnes se dozvíte v našem článku.


Roubená stavba
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
ⓘ Foto: Ing. Kristina Nešporová

První stavební předpisy vznikaly ze dvou hlavních důvodů. Tím prvním byla určitá regulace výstavby, kterým by se stavebníkovi roubenky zamezilo poškodit majetková práva souseda či obce. Druhým důvodem bylo snížení rizika vypuknutí požáru, který mohl zničit velký rozsah zástavby. Zatímco první příčina je poměrně dobře pochopitelná, protože se nařízení týkala nejen roubených staveb, ale všech druhů konstrukčních systému a prakticky se dochovala dodnes. Požární závadnost se postupně eliminovala konstrukční ochranou a novými stavebními materiály.

Fotogalerie:

ⓘ Foto: Ing. Kristina Nešporová, Shutterstock, 100 dřevostaveb, Kristina Nešporová

Příčiny vzniku požáru nejen roubených staveb

Příčiny vzniku požáru přitom v minulosti představovaly z větší části úmyslné založení při vojenských manévrech. Bylo tomu tak překvapivě i v klidnějších dobách, kdy byla v podstatě podezírána každá cizí osoba ze žhářství.

Linda a Pavel bydlí ve vesnické roubence s moderním interiérem u Františkových Lázní

Samozřejmě zde hrál svou roli i faktor náhody, který nelze předem předvídat. Požáry bez úmyslného založení spočívaly v neopatrnosti při manipulaci s ohněm (svítilny apod.), nebo vznikaly z důvodu závady na topeništích a komínech. Řada požárních řádů pamatovala i na činnosti, které s přímým působením ohně nesouvisí, jako například proces výroby másla apod.

TIP: Podívejte se do projektů na roubenky na klíč.

První požární předpisy dřevostaveb

První požární řády pochází ze 16. století a měly nejprve jen organizační charakter, aby bylo zabráněno zmatkům při vypuknutí požáru. Postupně se začátkem 17. století přidávaly body související nejprve s úpravou komínů a topenišť a postupně i s definováním konstrukčního materiálu dřevostaveb, a to nejprve ve městech a následně i na vesnici.

V druhé polovině 18. století v rámci tereziánských reforem byly postupně vydané rozšiřující zákazy pro výstavbu dřevostaveb až po absolutní zákaz výstavby (tzv. dvorský dekret, 1816). Nařízení se dále rozšiřovala i na došky, šindele a lomenice, takže dřevo se tak postupně ze stavitelství vytěsňovalo. V některých oblastech byla znát snaha o opatření výjimek z tohoto nařízení, kvůli horší dostupnosti jiných materiálů, ale jejich schválení se málokdy shledalo s úspěchem. Jako potrestání za porušení zákazu byl stanoven peněžitý trest a demolice dřevostavby do roka a do dne. Případy nařízené demolice dřevostaveb byly ojedinělé, ale i tuto variantu lze doložit.

Právě v tomto období ustal rozkvět výstavby těch nejkrásnějších roubenek. I dnes si lze všimnout, že řada dochovaných roubenek je obílená vápenným nátěrem, nebo i omítnutá hliněnou směsí (tzv. kožich). Tyto opatření měly na první pohled zakrýt fakt, že se jedná o dřevostavby a představovaly i určitou ochranu před vznikem požáru.

Prohlédněte si tradiční i moderní roubenky v naší fotogalerii.

První stavební řády a další zákony

Situace se zákazem výstavby dřevostaveb se postupně zklidnila a postupně se roubenky povolovaly nejprve v horských oblastech a postupně i na vesnicích (1864 – Stavební řád pro Čechy, 1869 – Stavební řád pro Moravu).  V polovině 20. století následovaly první zákony o územním plánování a výstavbě obcí a v roce 1964 i počátek vývoje tepelně technických norem, které předepisovaly hodnoty tepelného odporu. Předepsaná hodnota tepelného odporu pro vnější stěny k = 1,45 W/m2×K.

Pavel a Mirka postavili roubenku z borovice. Ukrývá opravdový klenot

Současný stav legislativy srubů a roubenek

Zákony i normy se postupně doplňovaly a novelizovaly až do současné podoby.

Každá nová stavba se navrhuje v souladu se stavebním zákonem 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a dále v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, která může odkazovat na normové hodnoty, které se pak stávají závazné.

Z hlediska požadavků na tepelnou ochranu budov je závazná norma ČSN 73 0540-2, která definuje hodnotu součinitele prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce a zároveň i průměrnou hodnotu pro budovu jako celek. Norma říká, že oba požadavky musí být splněny současně, pokud není výjimečně připuštěno jinak, což dává určitý prostor pro jednání se stavebním úřadem.  Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla pro roubené stěny je 0,3 W/m?×K a doporučenou hodnotu je 0,2 W/m?×K.

Při výpočtu součinitele prostupu tepla se vždy snažíme o co nejnižší číslo a samotný výpočet pak vychází z podílu součinitele tepelné vodivosti daného materiálu a tepelného odporu.

Na konstrukci roubenek jsou tedy v dnešní době kladeny jiné požadavky než v minulosti a tradiční roubená stěna z jednoho kusu masivního trámu nesplňuje požadavky na součinitel prostupu tepla dle platných norem. Proto vznikají nové konstrukční systémy roubených staveb, které jsou doplněny o tepelnou izolaci.

Záleží tedy na přístupu stavebního úřadu, jestli stavbu povolí na základě průměrné hodnoty pro budovu jako celek, případně podle zařazení do kategorie podle energetické náročnosti budovy. Rovněž je vhodné vědět, že pokud je roubenka určena pouze pro dočasné bydlení nebo individuální rekreaci, tak jsou na ni kladeny menší nároky než na roubenky trvale obyvatelné.

Pět nejoblíbenějších roubenek z Čech a Moravy

Oblasti výstavby se zvláštní ochranou území

Některá území mohou podléhat zvláštním doporučením pro výstavbu, nebo vyžadovat schválení návrhu na památkovém ústavu. Obecně se dá říct, že větší množství a ucelený výskyt dochovaných roubených staveb se nachází právě ve zvláště chráněných oblastech. Je tedy znát určitý stupeň ochrany a regulace a je potřeba si informace o pozemku zjistit předem na stavebním úřadu.

Při výstavbě vždy docházelo k prosazování nových technologických postupů, konstrukcí či materiálů. Tyto změny nebyly jen nařízením různých vyhlášek a zákonů, ale i rozhodnutím investora, architekta či projektanta. Dnes je přeci jen nemyslitelné trvalé bydlení například bez rozvodů elektrické sítě, hygienického zázemí, nebo topení a je jen otázkou kam tento vývoj povede dále.

P.S. Zvažujete stavbu dřevostavby? Zúčastněte se dne otevřených dřevostaveb, v rámci kterého můžete zdarma osobně navštívit přes 50 dokončených nebo rozestavěných staveb, a také místa, kde se dřevostavby vyrábí.


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Vydáno dne:
07.06.2017

Photocredit: Ing. Kristina Nešporová

18

Sruby a jejich budoucnost

Mají v dnešní době sruby krušné časy? Nebo jsou natolik fascinující, že si jejich fandové vždycky najdou cestu, jak svůj vysněný srub postavit?

Srubové domy: Fakta a inspirace

Nadchly vás srubové domy? Jaký je rozdíl mezi kanadským srubem a norskou technologií? Prohlédněte si fotogalerii srubů plnou inspirace.

Moderní roubené domy z lepených hranolů

Jaké jsou výhody moderních roubených domů, z čeho a jak se vyrábí, jak se staví a jak dlouho vydrží? To vše se dozvíte v tomto článku.

Roubenky: Jsou vhodné pro moderní bydlení? (tradiční vs moderní)

Co jsou to roubenky? V článku se dozvíte, jaké jsou typy roubených stěn. Najdete zde i inspiraci ve fotogalerii, kde jsou tradiční i moderní roubenky.

Rozměrové změny srubů a roubenek

Víte, že dřevo je schopné měnit své rozměry na základě změny vlhkosti okolního prostředí? Jaký je rozdíl mezi sesycháním a bobtnáním a jaké dopady to může mít při výstavbě srubů a roubenek

Adršpašské skály a jejich nejkrásnější roubenky (tip na výlet)

Hledáte tip na výlet? Adršpašské skály jsou jedním z nejkrásnějších míst v ČR. V naší fotogalerii si můžete prohlédnout roubenky v nádherné přírodě.

Téměř svépomocí si postavili moderní roubenku u Brna

Roubenka nemusí vždy vypadat jako chalupa z hor. Roubenka je i moderní rodinný dům. V rozhovoru se dočtete, jak ji lze postavit svépomocí.

Fotogalerie: Nově postavená roubenka u přehrady Rozkoš

Dokončení roubenky svépomocí? Inspirujte se na povedenou realizaci jedné krásné roubenky u nádrže Rozkoš.

Hamousův statek: Unikátní roubenka, která neztratila své kouzlo

Plánujete výlet v okolí hradu Křivoklát? Hamousův statek je krásně dochovaná roubenka ve Zbečně, kterou určitě nesmíte minout.

Roubená sluneční kancelář

Roubenka srdcem firmy? Výrobce čajů a biokoření Sonnentor pojal přestavbu kanceláří dosti netradičně. Inspirujte se galerií roubené zasedací místnosti.