HLEDEJ
Přihlásit se HOBBY PROFI DŘEVOSTAVBY APLIKACE FIRMY VYBAVENÍ

Rozměrové změny srubů a roubenek

Dřevo je materiál, který je schopný přijímat a odevzdávat vodu a s tím se pojí i rozměrové změny ať už sesychání, nebo naopak bobtnání. Jaké dopady mohou mít tyto vlastnosti dřeva ve výstavbě srubů a roubenek? Odpovědi naleznete v našem článku.


Roubenka
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
ⓘ Foto: Ing. Kristina Nešporová

Dřevo je hydroskopický materiál, jehož vlhkost je závislá na vlhkosti a teplotě okolního prostředí. Z hlediska rozměrových změn dřeva nás primárně zajímá voda vázaná, která se váže v buněčných stěnách dřeva a tím zvětšuje rozměry těchto elementů. Hranice nasycení je různá, ale obecně se uvádí hranice 30 % vlhkost dřeva. Od této hranice se již rozměry dřeva dále nezvětšují a voda je tzv. volná a vyplňuje pouze volné mezibuněčné prostory.

Fotogalerie:

ⓘ Foto: Ing. Kristina Nešporová, Ondřej Straka, Jan Planička, Shutterstock

Sesychání dřeva

Při odevzdávání vody nastává proces sesychání, při kterém se zmenšují lineární rozměry, plocha nebo objem tělesa v důsledku ztráty vody vázané. Definuje se jako podíl příslušné rozměrové změny a původní hodnoty rozměru. Sesychání má anizotropní charakter, tudíž v podélném směru vláken je mnohem menší než v příčném. Sesychání jednotlivých směrů se udává poměrem Btangenciální + Bradiální + Bpodélné = 20 : 10 : 1. Celkové objemové sesychání je dáno součtem celkového lineárního sesychání v podélném, radiálním a tangenciálním směru.

Bobtnání je proces, který probíhá na stejném principu, akorát s rozdílem, že dřevo vodu vázanou přijímá a rozměry prvku se zvětšují.

Sedání srubů a roubenek

Sedání je proces, při kterém postupně dochází k zmenšení výšky stěny. Mokrým kládám musí být umožněno sesychání ve srubové stavbě o 6 % výšky neboli 6 cm na 1 m výšky. U roubenek je sesychání menší cca 5 cm na 1 m. Horizontální prvky, které jsou podporovány nosnými stěnami, jež podléhají sesychání, se jeho vlivem přiblíží k úrovni podlahy. Výška místnosti měřená od spodního trámu po okraje stropních klád musí po seschnutí konstrukce odpovídat minimálním požadavkům platných stavebních zákonů.

Dilatace částí spojených se srubovou stěnou

Všechny části stavby, které jsou připevněny ke srubovým stěnám, musí zohledňovat jejich sedání a být oddilatovány. Problémy s dilatací je často nutné řešit i ve spojích konstrukcí, z nichž ani jedna není vyrobena z klád, takže nesedá ani nesesychá. Příkladem je konstrukce střechy a komínu, kdy ani jeden prvek není zhotoven z klád, ale krokve jsou podporovány nosnou roubenou stěnou, která podléhá procesu sesychání. To znamená, že konstrukce krovu nesmí být upevněna ke komínu a oplechování komína ke střeše musí umožňovat sedání střechy okolo komínového tělesa. Tento detail je řešen tzv. dvojitým oplechováním, kdy jednotlivé vrstvy nejsou pevně spojeny. Oplechování musí mít také dostatečný přesah ještě v době, kdy je konstrukce mokrá, aby po ukončení procesu sedání bylo překrytí stále dostatečné min. 50 mm. V zásadě je nutno z pohledu dilatace zhodnotit každý konstrukční detail.

Dilatace stavebních otvorů srubů a roubenek

Stavební otvory pro okna a dveře v klasických roubených stěnách je nutné na výšku připravit s dostatečnou rezervou umožňující sedání stěn. V roubených stavbách činí tato rezerva 6–7 %. Přesto je třeba stavební otvory před výrobou oken a dveří na stavbě přeměřit, protože ne vždy je vzhledem k technologii výstavby možné dodržet přesné rozměry otvorů uvedené v projektové dokumentaci.

Při návrhu výšky okna a dveří si také musíme uvědomit, že kládu nebo trám nad oknem lze při přípravě otvoru seříznout maximálně na polovinu. Nad oknem je možné buď ponechat dostatečnou mezeru, která se vyplní měkkou minerální izolací a mezeru mezi rámem okna a horním trámem zalištovat. Lišty musí být připevněné na trám nad oknem, aby sedání nemělo vliv na rám okna. Dalším řešením je použít nad oknem takzvaný nastavovací rám a v kládě nad oknem provést pro tento rám drážku a minerální izolací. Toto řešení je možné také použít, pokud kolem okna počítáme s obložkou.

V případě bočního sesychání je do okenního nebo dveřního otvoru vyříznutá drážka, do které se většinou osadí ocelový T profil. K profilu se pak přišroubuje pomocný dřevěný rám, do kterého se instaluje vlastní okenní nebo dveřní rám. Mezi pomocným a okenním rámem se ponechá mezera cca 1-2 cm, který se vyplní montážní pěnou. Pomocný rám se včetně montážní pěny se pak z obou stran zakryjí lištou. Jiným způsobem úpravy bočních stran otvorů je vytvoření drážky, do které se osadí takzvaná kluzná lať, na niž je připevněn okenní nebo dveřní rám.

TIP: Podívejte se do projektů na roubenky na klíč.

Rozdílné sedání srubů a roubenek

V případě rozdílných materiálů v hlavní nosné konstrukci, je nutné počítat i s rozdílným sedáním stavby. Pro představu se může jednat o poloroubenku s roubenou světnicí a zděnou částí. Vzhledem k odlišnému sedání stavby je nutné především řešit rozdílné sedání krovu. V tomto případě se nám nabízí několik variant řešení.

Technologická přestávka

První možnost je po ukončení prací na nosných obvodových stěnách roubenky nařídit technologickou přestávku a po sednutí horizontálních prvků stavby dokončit konstrukci krovů. Doba přestávky by trvala minimálně rok až dva roky a vlivem zatížení by sedání pokračovalo. V průběhu technologické přestávky by se muselo být provedeno provizorní zastřešení, což zvyšuje finanční náročnost projektu a riziko vniknutí vody do stavby.

Eliminace rozměrových změn roubených trámů

Dalším řešením je použít vysušené trámy, které by měly vlhkost nižší než 19 %. Nemůžeme ovšem zaručit vliv okolní vlhkosti na trámy a opět se jedná o zvýšení finanční náročnosti. V současné době se používají i lepené trámy (BSH, KVH), které zajišťují rozměrovou stálost a jejich míra sednutí je minimální.

Rektifikace

Posledním řešením je použití tzv. rektifikačních šroubů, které by vyrovnávaly výškový rozdíl vlivem sedání. Šrouby můžeme použít buď nad roubenou částí, nebo nad zděnou a rozdílná výška by se buď nastavovala, nebo snižovala. Po skončení sedání, je možné provést výměnu. V dnešní době se jedná o nejrozšířenější řešení při rozdílném sedání stavby. 

P.S. Řešíte stavbu, bydlení či vybavení? Navštivte Stavební veletrh ONLINE, který se uskuteční 21. – 23. ledna 2022. Veletrh přinese množství inspirace, živých přednášek, konzultací s odborníky i slevové vouchery. Vstupenku si lze stáhnout ZDARMA již nyní. Počet vstupenek je limitován.


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Autor:
Ing. Kristina Nešporová
Redaktorka portálu

Vydáno dne:
19.06.2017

Photocredit: Ing. Kristina Nešporová

8

Mohlo by Vás zajímat:

NOVINKY E-MAILEM ZDARMA

Jednou měsíčně dostanete výběr Novinek ze světa dřevostaveb.

E-MAIL
POŠLETE MI JE