HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Online katastr nemovitostí prozradí zajímavé informace – návod

V tomto článku vám poradíme několik základních triků a postupů, jak získat z internetového katastru nemovitostí informace, které byste jinak museli složitě dohledávat. Připravili jsme pro vás podrobný návod, jak na nahlížení do katastru nemovitostí krok za krokem. 


nahlížení do katastru nemovitostí (KN)
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
ⓘ Foto: ČÚZK (Nahlížení do katastru nemovitostí)

Co je vlastně katastr nemovitostí?

Katastr nemovitostí je veřejně přístupná databáze, obsahující soubor údajů o nemovitostech. V katastru je zejména obsažen popis, geometrické a polohové určení nemovitosti a s tím související zápis práv. Tento zdroj informací je důležitý nejen k ochraně práv vlastníků k jejich nemovitostem, ale i pro daňové a statistické účely a pro tvorbu mnoha dalších informačních systémů. 

Důležitá změna v nahlížení do katastru nemovitostí od roku 2021

Z důvodu nezákonného vytěžování databáze a zároveň pro zvýšení ochrany soukromí osob uvedených v katastru nemovitostí došlo v průběhu června 2021 k zásadní změně používání aplikace. Anonymním uživatelům jsou zobrazovány pouze základní informace o nemovitosti, bez uvedení vlastníků a účastníků řízení. Pro získání kompletních údajů o nemovitosti je nutné se přihlásit prostřednictvím Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci nebo pomocí účtu Dálkového přístupu do katastru nemovitostí.
Informace v tomto článku jsou platné pro přihlášené uživatele aplikace Nahlížení do KN.

Nahlížení do katastru nemovitostí (kn) online nebo osobně

Nahlížení do katastru nemovitostí (kn) lze provést ideálně online formou, tedy na internetu. Právě vyhledání informací na internetu je dnes tou nejjednodušší cestou k jejich rychlému získání. Pokud však přístup k internetu zrovna nemáte, je zde stále možnost navštívit příslušný katastrální úřad a najít si potřebné údaje osobně. Přesný fotonávod pro základní vyhledávání v online katastru najdete v naší fotogalerii.

Fotogalerie:

ⓘ Foto: ČÚZK (Nahlížení do katastru nemovitostí), Kristina Nešporová, Seznam.cz (Wikipedia.cz CC)

Hledání v katastru nemovitostí

Hledání v katastru nemovitostí je intuitivní a jednoduché, pokud víte, co hledáte. Vyhledávat v katastru nemovitostí můžete nejen parcelu, stavbu, či bytovou jednotku, ale i určitý proces řízení, jako například vložení zápisu do katastru. Vstupní údaje, které je potřeba při hledání uvést, jsou obvykle katastrální území nebo název obce, číslo parcely, stavby, bytové jednotky nebo evidenční číslo řízení. Pokud si nejste jistí, je tu i možnost vyhledání parcely přes mapu. Hledání v katastru nemovitostí podle jména majitele sice umožněno není, nicméně po nalezení pozemku jeho majitele zjistíte.

Víte, že je možné zjistit údaje z katastru nemovitostí i na mapy.cz? Podívejte se na video návody, které vám ukáží, jak vyhledávat informace v katastru.

Líbí se vám pozemek, ale neznáte jeho parcelní číslo? Máte hned dvě možnosti, jak ho najít.

1. Jednoduché hledání parcely přes mapy.cz.

2. Najděte si pozemek přímo na mapách katastru nemovitostí.

Co je to katastrální území?

Katastrální území představuje část území, která společně eviduje soubor nemovitostí. V rámci obcí nelze katastrální území rozdělit mezi dvě obce. Obec však může být tvořena i z více katastrálních území. Ve městech je rozdělení složitější. Přestože platí, že všechny katastrální území patří pod jedno město, tak jednotlivé městské části a obvody mohou zahrnovat jen část katastrálního území.

Výpis z katastru nemovitostí

Chystáte se koupit nebo prodat nemovitost? Nechte si nejprve vystavit originální výpis z katastru nemovitostí (kn). Do katastru sice můžete nahlížet a vytisknout si základní výpis, ten však není vždy formálně použitelný pro další majetková jednání!

Dálkový přístup do katastru nemovitostí

V katastru, do kterého můžeme volně nahlížet, neustále probíhají změny a řízení, které nemusí být aktuálně v katastru zaznamenané. Můžeme si nechat zřídit vzdálený přístup přes vlastní uživatelský účet a podrobný výpis z katastru si po zaplacení poplatku sami vytisknout. Stejně tak je ale možné navštívit katastrální úřad, kde vám výpis udělají na počkání.

Jedině tak budete mít jistotu správných a aktuálních informací o vlastnících, oprávnění a právních vztazích vztahujících se k nemovitosti. Cena poplatku závisí na počtů údajů, které chcete ve výpisu mít, ale přibližná cena se pohybuje okolo 50,- až 100,- Kč.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Prodáváte, darujete nebo jinak měníte vlastnické poměry v domácnosti? Návrh na vklad do katastru nemovitostí je žádost, kterou podává účastník a zahájí se tak řízení o změně nebo zániku práva na nemovitost. Vklad představuje zápis do katastru nemovitostí, kterým se zapisují vlastnická práva, věcné břemeno, předkupní právo a mnoho dalších.

Návrh na vklad může podat fyzická i právnická osoba, které právo vzniká, mění se, rozšiřuje, omezuje nebo případně zaniká. Dotčené osoby mohou žádost podávat zvlášť nebo i společně. Výhodné je nechat žádost podepsat všemi dotčenými osobami, protože tím se celý proces značně urychlí.

Kam návrh na vklad do katastru nemovitostí podat?

Návrh se podává na příslušném katastrálním úřadě (pracovišti), kde se nemovitost nachází. V případě, že se návrh týká nemovitostí, které se nachází na více katastrálních územích, je potřeba podat více žádostí. Výjimkou je však směnná smlouva nebo vypořádání manželů. V těchto případech se podává jen jeden návrh na vklad.

Návrh na vklad můžete podat osobně na podatelně, zaslat poštou, nebo elektronicky. Za podání každého návrhu na vklad se platí správní poplatek ve výši 2 000,- Kč.

Co musí návrh na vklad obsahovat?

K návrhu na zahájení řízení o vkladu do katastru nemovitostí je třeba připojit tyto přílohy.

 • 1x Vkladová listina – Listina na základě které má být zapsáno právo do katastru.
 • Plná moc s podpisem zmocnitele – Pokud je účastník zastoupen zmocněncem.
 • Výpis z obchodního nebo jiného rejstříku – Pokud je účastníkem řízení právnická osoba.
 • Další listiny, které vyplývají z jiného právního předpisu.

Katastrální zákon a další předpisy

Pokud vás zajímá přesné znění předpisů, zákonů nebo vzor formulářů, kterými se řídí katastrální úřady, podívejte na následující přehled.
Zákon 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014 a dělí se na 5 částí.

 • Část první – obecná ustanovení
 • Část druhá – Zápis do katastru
 • Část třetí – Správa katastru
 • Část čtvrtá – Přestupky
 • Část pátá – Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Mezi další dokumenty, které byste neměli přehlédnout jsou:

 • Zákon 359/1992 Sb. o zeměměřičských orgánech a katastrálních orgánech
 • Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
 • Vyhláška č. 358/2013 Sb. o poskytování údajů z katastru nemovitostí
 • Vyhláška č. 359/2013 Sb. o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení a povolení vkladu

Tyto zákony a vyhlášky mohou dále odkazovat na související předpisy spojené se zeměměřičstvím a katastrem.

P.S. Řešíte stavbu domu, rekonstrukci nebo vybavení? Stáhněte si zdarma volnou vstupenku na veletrh FOR ARCH 2022


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Vydáno dne:
03.08.2022

Photocredit: ČÚZK (Nahlížení do katastru nemovitostí)

54

Mohlo by Vás zajímat: