HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Teplovzdušné vytápění krbem skrývá zdravotní rizika, o kterých se mlčí. Jaké jsou alternativy?

Svět se mění, ale základní principy fyziky a chemie zůstávají. Taková by byla zkrácená, nicméně skutečným důvodům odpovídající reakce na otázku, proč stále méně kamnářů nabízí teplovzdušné vytápění krbem. Světlo můžete dodnes vytvářet vláknovou žárovkou s velkou spotřebou, nebo pomocí úsporné LED technologie. Stejně tak lze topit pomocí teplovzdušného rozvodu plného prachu, nebo sáláním bez jakýchkoli škodlivých vlivů.


Teplovzdušné vytápění krbem
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
ⓘ Foto: Shutterstock

Teplovzduch jen výjimečně 

Kamnář je řemeslník, který vám domů může přinést buď dokonalou pohodu, nebo také potíže s přirozenou termoregulací, průvan a zvýšenou prašnost. Záleží přitom jen na jedné věci – jeho svědomí. Cechovní kamnáři se mají možnost dlouhodobě a průběžně seznamovat s aktuálními poznatky z praxe, daty z testování a výzkumů. Proto v jejich nabídce najdete teplovzduch jen velmi omezeně a vždy tam, kde to má svůj logický důvod.

Fotogalerie:

ⓘ Foto: Shutterstock, Josef Vyškovský

Konstrukce teplovzdušných krbů a kamen

Předně je třeba říci, že mluvíme o krbech a kamnech stavěných podle individuálního návrhu. Nejde tedy o žádná továrně zhotovená zařízení jako například krbová kamna nebo samostatně stojící krbové vložky bez dokončené obestavby.

Řeč je o kovových vložkách – krbových nebo kamnových – umístěných v dutině obestavby z izolačního materiálu jako jsou kalciumsilikát nebo vermikulit. Právě taková topidla mají ambici vytápět nejen jednu místnost, kde stojí, ale pomocí rozvodů tepla i celé domy a byty.

Plocha pláště vložky se rozpálí na teplotu přesahující 400 stupňů

Plocha pláště vložky, případně k tomu ještě přidaného teplovzdušného výměníku, se hořením dřeva rozpálí na teplotu přesahující 400 °C. Vzduch v dutině obestavby se díky tomu ohřívá a začne v ní proudit vzhůru. Hledá cestu nejmenšího odporu, a proto z obestavby vychází výdechovými otvory – mřížkami, výdechovými ventily a dalšími prvky k tomu určenými.

Vzduch, který dutinu takto opouští, je průběžně nahrazován vzduchem chladnějším. Ten do obestavby vstupuje nasávacími otvory, umístěnými při podlaze a trvale otevřenými. Z hlediska fyziky přirozený princip konvekce může být v zájmu zvýšení výkonu soustavy posílen a urychlen pomocí elektrického ventilátoru napojeného na trubkové vedení, které odvádí horký vzduch ke vzdálenějším výdechům třeba i o podlaží, dvě výše – v koupelnách, pracovnách, ložnicích, dětských pokojích.

Topení v energetické krizi – odborné srovnání ceny za 1 kWh kamny, elektřinou a plynem

K čemu je otevřený teplovzdušný systém dobrý a v čem selhává

Výhody:

V souladu s dobrou snahou článku věc realisticky zhodnotit začněme pozitivy. Největšími výhodami systémů s otevřenými výdechy tepla jsou:

  • Pokud není realizován složitý rozvod tepla na velké vzdálenosti pomocí ventilátoru, je výhodou možnost fungovat zcela bez přívodu dalších energií. Nezávislost na dodávkách jiných energií než pouhého palivového dřeva je ceněný okamžik jisté soběstačnosti.
  • Konstrukční a materiálová jednoduchost, a tím i nižší cena při pořízení. Platí to opět zejména v případech, kdy jde o samotížnou soustavu bez ventilátoru.
  • Nižší hmotnost teplovzdušného oproti sálavým a akumulačním může být rozhodující při instalaci na stropech se sníženou nosností.

Pozor! Podmínkou použití teplovzduchu má být vždy maximální informovanost uživatele o rizicích takového způsobu vytápění!

Nevýhody:

Objektivně je tedy třeba teplovzdušným krbům a kamnům přiznat určitá pozitiva. Na druhou stranu existují zásadní výhrady, které nelze opomíjet donekonečna:

1. Kvůli distribuci tepla prouděním vzhůru dochází k rychlému prohřátí vzduchu pod stropem místnosti. Oproti tomu vzduch při podlaze zůstává nejdéle chladný. Pro tělo je zde matoucí rozdíl v řádech několika °C – tělesné periferie jsou v chladu, hlava v nepřirozeném teple. Lidský organismus tak trvale a složitě hledá rovnováhu pomocí procesů vnitřní termoregulace. Při dlouhodobém a opakovaném pobytu v takovém prostředí může dojít k omezení schopností její funkce.

2. Podobné je to s tím, že distribuce tepla je založena na trvalém proudění okolního vzduchu. Neustálý pohyb vzduchu zejména v klidové místnosti, jako je ložnice nebo obývací pokoj, klade v období večera na tělo vyšší nároky. V případě, že je teplovzdušný systém poháněn ventilátorem, je rychlost vzduchu a jeho mnohonásobně vyšší než u systému samotížného.

3. Dutina obestavby je trvale otevřená. Výdechovými a nasávacími otvory vniká do útrob celé soustavy prach, zejména v době mimo její používání. Prach, který ulpí za nábytkem nebo pod postelí, je snadno odhalitelný i odstranitelný. U stavebně uzavřených dutin a potrubí rozvodů tepla o délce mnoha metrů je to nesnadné, většinou zcela nemožné. Při topení je společně s proudícím vzduchem vynášen a do všech míst rozvodů tepla distribuován právě i tento polétavý prach. Jeho část, která ulpívá na plochách pláště kovové vložky, případně i výměníku, po dosažení vysoké povrchové teploty shoří. Produkty spalování jsou opět obsažené ve vzduchu, který teplovzdušný krb nebo kamna rozvádějí do ložnic a dětských pokojů. Po dvoudenní přestávce v topení to nemusí být obtěžující nebo nebezpečné množství, po dvou týdnech nebo celých měsících už jde o zdraví ohrožující efekt.

4. Průvodním jevem výše popsaného bývá často také zápach a pozorovatelné znečištění okolí výdechových otvorů. V případě použití potrubních rozvodů tepla se místnosti navíc pachově i zvukově propojují.

Stavět, nebo nestavět? To je oč tu běží

Kamnář, kterému není zdraví ani pohodlí jeho zákazníka úplně fuk, při poptávce teplovzdušného krbu či kamen zbystří. Není-li jiné řešení, například pro přitápění pouze víkendově obývané chalupy s nepříznivou vnitřní dispozicí místností a polohou komína, pak lze najít rozumné argumenty pro řešení pomocí teplovzduchu.

Podmínkou však vždy musí být maximální informovanost budoucího uživatele nejen o výhodách, ale především o limitech a rizicích takového způsobu výroby tepla. Jakmile by mělo jít o hlavní, nebo dokonce jediný zdroj pro trvale obývaný objekt, přichází test pro v úvodu zmíněné kamnářské svědomí.

Alternativy teplovzduchu jsou funkční a zdravější

Kamnařina je řemeslo plné prostoru pro kreativitu a individuální přístup k řešení. Kamnář je pak osobou, která má ve fázi návrhu možnost takového řešení pro zákazníka objevit. Chce-li nahradit otevřený teplovzdušný systém jiným, který nebude uživatele omezovat, nebo dokonce ohrožovat, má několik skvělých alternativ:

1. Lokální vytápění pomocí sálavých krbů a kamen

Pokud je poptáváno topidlo pro jednoduché vytápění či přitápění jedné až dvou sousedících místností, pak není lepší volby než sálavý krb či sálavá kamna. Konstrukce je oproti teplovzdušným variantám ještě jednodušší – dutina obestavby kovové vložky je zcela uzavřená, nemá tedy žádné nasávání ani výdech vzduchu. Finta je v tom, že materiál obestavby není izolant, ale dobrý tepelný vodič, jakým je třeba šamot či žárobeton. Stěna obklopující vložku pak teplo neodráží zpět, ale vedením přenáší na svůj povrch, ze kterého následně sálá do prostoruPorovnejte si aktuální ceny krbových kamen zde.

Šamotové cihly do krbu a kamen: V čem jsou tak výjimečné?

2. Lokální vytápění pomocí akumulačních sálavých krbů a kamen

Je-li současně se zdravějším způsobem přenosu tepla do interiéru poptáván i komfort v podobě příjemně odladěného výkonu po mnoho hodin bez přikládání, přidejte akumulaci. Krb s akumulací je obvykle založen na kombinaci větší krbové vložky a kolem ní nebo nad ní soustředěné akumulační masy z pálených i nepálených žárohmot. Celé toto zařízení je opět skryté v designové obestavbě a navenek není poznat žádný rozdíl oproti běžnému provedení krbu.

Akumulační krb umožňuje vestavbu krbové vložky s velkým sklem, která by v případě teplovzduchu obývací pokoj nepříjemně vytápěla.

Akumulační kamna mají možností ještě víc. Mohou být tvořena kamnovou vložkou a vodorovným či svislým akumulačním systémem v obestavbě podobného krbu. Ještě masivnější a účinnější variantou je pak kombinací akumulační masy a robustního nekovového topeniště. Doba bez nutnosti přikládání se pak snadno vyšplhá k 12 i více hodinám. Aktuální ceny akumulačních krbových kamen na českém trhu zjistíte zde.

Akumulační krbová kamna zvládnou vytopit celý dům už za pár korun

3. Centrální vytápění pomocí sálavých a akumulačních krbů a kamen s rozvodem

Všechny více uvedené varianty lze přizpůsobit i pro vytápění místností, při správném a včasném návrhu dokonce celých domů. Slouží k tomu uzavřený teplovzdušný rozvod, odborně nazývaný hypokaust. Ten využívá přirozenou cirkulaci vzduchu stejně jako otevřený systém. Zásadní rozdíl je ovšem v tom, že zde vzduch obíhá v okruhu bez jakýchkoli výdechů a nasávání, kterými by mohl vstupovat i prach. Teplý vzduch je veden potrubím nebo zděnými kanály (stoupačkou) k sálavým plochám, ty ohřívá a chladnoucí pak samovolně padá druhou větví potrubí či kanálů (zpátečkou) zpět k topeništi.

Hypokaustní systém – vrchol kamnářského umění

4. Centrální vytápění pomocí teplovodních krbů a kamen

Poslední variantou k otevřenému teplovzdušnému systému, kterou současná kamnařina zná a nabízí, je teplovodní topení. Spojení krbové či kamnové vložky s teplovodním výměníkem a teplovodní soustavou v domě je výsledkem racionálních úvah o efektivním využití tepla. Topením z jednoho místa je možné tepelně dotovat akumulační nádrž a z ní pak čerpat energii do podlahového topení, radiátorů, pro ohřívání užitkové vody atd.

Volíte mezi krbem a krbovými kamny? Inspirujte se 40 moderními variantami

Krása moderní doby spočívá i v návratu k tradici

Tradice nemusí nutně znamenat zpátečnictví. V pojetí moderní techniky, s výhodami nově vyvinutých materiálů a s využitím aktuálních poznatků vědy a výzkumu mohou tradiční postupy nabídnout o řád lepší řešení. V kamnářství je takovým příkladem právě sálání a akumulace – principy funkční celá staletí. Otevřenému teplovzduchu naopak už dávno zazvonil umíráček, což je v případě trvalého přitápění (nedej bože vytápění) jen v zájmu uživatelů. Buďte tedy zdraví a in – sálejte a akumulujte!

Auto textu: Jan Temr, Cech kamnářů


Vydáno dne:
05.04.2023

Photocredit: Shutterstock

1

Krb do dřevostavby – teplovzdušný nebo akumulační systém?

Přečtěte si, jaké jsou výhody a nevýhody těchto krbových systémů.. Číst více →Krbová kamna, nebo krbové vložky? Topíme dřevem

Přemýšlíte o tom, zda si budete topit nebo přitápět dřevem?.. Číst více →Krbová kamna s výměníkem teplovodním nebo teplovzdušným?

Krbová kamna, která vytopí celý dům? Když k nim připojíte.. Číst více →Jak ušetřit prostor i čas? Komín s krbovými kamny v jednom

V článku si povíme, jak komín s krbem funguje a jak probíhá jeho montáž... Číst více →Šamotové cihly do krbu a kamen: V čem jsou tak výjimečné?

Šamotové cihly slouží ke stavbě kamen, krbů nebo grilů. Šamot je tradiční materiál, který dobře akumuluje teplo. Jak šamotové cihly vybrat? A jak s nimi při stavbě krbu pracovat? Dočtete se v článku... Číst více →Elektrický krb: Zatopíte si bez sazí, ale s romantikou

Milujete plápolající oheň v krbu, ale nemáte na pravý krb místo ani prostředky? Pořiďte si efektivní elektrický krb. O příjemné plameny z krbu nepřijdete a neumažete si ruce! Elektrický krb do domu či paneláku, stačí si vybrat... Číst více →Praktické tipy: Jak skladovat dřevo, aby správně hořelo?

Když vám zmokne dřevo do kamen, máte problém. Je to pravda, nebo ne? Odpovíme vám i na další otázky týkající se skladování dřeva... Číst více →Kachlová kamna zažila slávu, pád i vzkříšení. Dnes patří k nejoblíbenějším kamnům českých domácností

Prohlédněte si bohatou galerii kachlových kamen a přečtěte si o jejich historii. Věděli jste, že v době jejich vzniku byly známkou luxusu?.. Číst více →Kamenný krb je dominantou každého domu, má však svá ale

Hodí se kamenný krb do každého interiéru? Jaké jsou typy a jak vybrat ten správný? Inspirujte se v článku a galerii nádhernými realizacemi... Číst více →Půdorys domu jim ušetřil 600 tisíc a dopřál soukromí od dětí

Vyměnili cihly za dřevostavbu a získali 10 m2 navíc. Dům se zajímavým půdorysem krásně ukazuje, jak lze změnou konstrukčního systému ušetřit místo... Číst více →